Friday, July 11, 2014

New Info About Dr. Burzynski's Therapy?

As I follow the news about Dr. Burzynski's Antineoplastons' therapy rather closely lately, I stumbled upon this article from the Polish Daily News in New York:

Lek doktora Burzyńskiego wkrótce w aptekach (in Polish)

It states rather clearly that Dr. Burzynski's anti-cancer drugs will soon be available in US pharmacies:
"W końcu możemy odetchnąć z ulgą. Wielu pacjentów będzie miało szanse na skuteczne leczenie nowotworów, uważanych do tej pory za wyrok śmierci" – tak najnowszą decyzję Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) komentuje, w rozmowie z "Nowym Dziennikiem, dr Stanisław Burzyński, autor nowatorskiej metody leczenia raka.
Translation:
"We can finally breathe the sigh of relief. Many patients with cancers seen as the death sentence until recently, now will have a chance of successful treatment" - said Dr. Burzynski after the recent decision of the FDA.
The article also states that a new drug has been approved by the FDA, and it will treat some ailments of the liver, certain kinds of brain tumors and leukemia.

I was not able to find anything on the FDA site, nor on the Burzynski Clinic web site. Both of them have numerous mentions of the current clinical trials, but no mention of the upcoming drug release. Also, the NIH's Cancer site does not have any mention of a new drug from Burzynski's clinic.

As I said before, I hope this pans out, but I don't hold my breath for some breakthrough, and I certainly hope this is not yet another publicity stunt to get more desperate patients onto the clinical trials that never end.

EDIT: 07/12/2014

A new article in the Polish Daily News:

Tylko u nas rozmowa z dr Stanisławem Burzyńskim. Dokonamy rewolucji w medycynie - mówi dr Burzyński

This time it's an invitation to a conversation with Dr. Burzynski, published in the weekend print edition of the newspaper.
"Mam nadzieję, że dokonamy rewolucji w medycynie, przede wszystkim ze względu na nasze leki, jeden z nich już wkrótce trafi do aptek. Oprócz tego, w czwartek (10 lipca) przekazaliśmy cztery artykuły do specjalnego wydawnictwa, a dwa następne trafią tam za tydzień (17 lipca). Chcemy, by zostały one w najbliższym czasie opublikowane w specjalnych pismach medycznych. Jeśli to się uda, to – po pierwsze – już na zawsze skończą się ataki na nas i naszą klinikę, bo każdy lekarz będzie mógł stosować tę metodę i coś, co jest teraz absolutnym wyrokiem śmierci, już nim nie będzie. Pytanie tylko, kiedy lekarze wprowadzą nasze sposoby leczenia do swoich praktyk. Mam nadzieję, że się odważą, a to z kolei spowoduje przewrót w medycynie" – mówi doktor Burzyński. 
 Translation:
"I hope the we can revolutionize medicine, first of all, because of our new drugs, with the first one to be available in pharmacies very soon. In addition, on Thursday, July 10th, we submitted four research papers to a special publisher, with the next two articles to be submitted on July 17th. We would like them to be published in the near future in special medical publications. If we succeed, the attacks on our clinic will stop, because every physician will be able to use our methods, and what is a death sentence for some now, will cease to be. The question is: when will the doctors incorporate our methods in their practices? I hope, they will be brave enough, and that will cause the real breakthrough in medicine."  - says Dr. Burzynski.
The article on line, and probably the one in print seem the be just "infomercials" for Dr. Burzynski. The above quote is full of "if's" and "but's" and conditional statements, that do not mean much in the greater scheme of things. I remain skeptical, hopeful to be proven wrong (but I don't hold my breath).

No comments:

Post a Comment